Serc

Westlandse Natuurspeeltuin

Eerste Westlandse natuurspeeltuin geopend

Op vrijdag 8 juni 2012 is de eerste Westlandse natuurspeeltuin geopend. Natuurspeeltuin Prins Heerlijk ligt naast het Prinsenbos aan de Grote Achterweg in Naaldwijk. Kinderen kunnen er over de heuvels rennen, door buizen kruipen, met takken slepen, in de wilgenhutten spelen en met water en grond kliederen bij het waterspeeltoestel. De natuurspeeltuin is voor een belangrijk deel ontworpen en ingericht door scholieren en kinderen.

Spelen in natuurspeeltuin Prins Heerlijk is leuk, gezond én leerzaam. De huizen en de kassen in het Westland liggen lager dan de zee. Het is een soort badkuip die bij veel regen vol loopt. Met het waterspeeltoestel kunnen kinderen zelf water wegpompen, net als een gemaal. Zo ervaren ze wat ervoor nodig is om een laag gelegen gebied als Westland droog te houden. Net zoals Het Hoogheemraadschap van Delfland dat in het Westland doet.

Om er voor te zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk thuis voelen in de natuurspeeltuin, is in 2011 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven die gewonnen is door de leerlingen van klas 2VC van het Lentiz Flora College. Ideeën vanuit alle ingezonden ontwerpen zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Tijdens de boomfeestdag hebben de leerlingen van klas 2VC de bomen op de natuurspeeltuin geplant en tijdens de Lentemiddag hebben kinderen wilgenhutten gebouwd.