Serc

Universiteit van Nederland

Universiteit van Amsterdam

Sinds haar begin in 1632 is de UvA een intellectueel knooppunt. Met meer dan 100 nationaliteiten onder 30.000 studenten en 5.000 medewerkers, werkt de UvA samen met talloze nationale en internationale onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De UvA is mede door een gedeelde traditie wat betreft tolerantie, kennis en innovatie nauw verweven met de stad Amsterdam.