Serc

Belangrijke diensten en/of Telefoonnummers

Brandweer

De Brandweer Westland adviseert over de brandveiligheid bij plannen voor (nieuwe) wijken en gebieden in de Gemeente Westland, bij grootschalige evenementen en complexe objecten. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van en in wijken, de breedte van wegen, plekken voor brandkranen en waterlopen voor bluswater. De gemeente adviseert bij aanvragen voor bouwvergunningen en verstrekt gebruiksvergunningen voor gebouwen met een specifieke functie, zoals een café, kinderdagverblijf of benzinestation. Daarnaast controleren we of iedereen zich houdt aan de voorschriften in de verstrekte vergunningen over de brandveiligheid in een bepaald gebouw. Ook besteden we aandacht aan de algemene voorlichting over brandveiligheid aan de bevolking.

U kunt bij Brandweer Westland terecht met vragen over het verbeteren van de brandveiligheid in uw woning, bedrijf, instelling of openbare ruimte. De brandweer kunt u helpen met haar kennis op het gebied van wetgeving, richtlijnen en ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid.

Alarmnummers

Algemeen Alarmnummer 112

Heeft u WEL de politie nodig maar is het geen spoed? Bel dan 0900-8844

Website Politie Westland

Bezoekadres : Vierschaar 1
                           2671 ZV Naaldwijk

Postadres     :   Postbus 264
                           2501 CG Den Haag

Telefoon        :   0900-8844 (lokaal tarief)

of ons gratis storingsnummer.

0800-1265