Serc

History en de daaronder vallende plaatsen

Geschiedenis Westland

Honselersdijk (1620)
Het Westland, ingeklemd tussen het beton van Den Haag, Rotterdam en Delft, heeft een respectabele geschiedenis. Uit verschillende bodemvondsten blijkt dat het Westland al ver vóór de Romeinse tijd bewoond is geweest, alhoewel het gebied toen moerassig was en slechts op enkele plaatsen droog genoeg voor bewoning.

Paleis Honselaarsdijk
Vele malen werd het Westland overspoeld door het zeewater, hetgeen leidde tot de aanleg van eenvoudige dijkjes. Later vormden zich kleine nederzettingen die in de loop der jaren uitgroeiden tot de voormalige gemeenten in het Westland: Naaldwijk, Honselersdijk, Maasdijk, ’s-Gravenzande, Heenweg, Monster, Poeldijk, Ter Heijde, Wateringen, Kwintsheul en De Lier.
Strijd in het WestlandIn de middeleeuwen was het Westland het toneel van conflicten tussen machtige heren. Tijdens de vijftiende-eeuwse Hoekse en Kabeljauwse twisten bestreden adellijke geslachten als die van Naaldwijk en van Polanen elkaar fel. Hun kastelen stonden onder meer in Wateringen, Monster en Naaldwijk.

De 'glazen stad'

Volkstelling (1796)
Na de middeleeuwen behield het gebied een landelijk karakter. De inwoners van het aan het water gelegen Ter Heijde en Maasdijk hielden zich veelal bezig met visserij, terwijl in de rest van het Westland landbouw werd bedreven: vlasteelt in De Lier en fruitteelt in Wateringen, Naaldwijk en Monster.

Druiventeelt (1935)
Door onderlinge concurrentie gedreven zochten de Westlanders betere landbouwmethoden. Vanaf 1850 begon men, om de oogst te beschermen, groenten en fruit eerst onder plat glas te verbouwen, later in glazen ‘warenhuizen’. In het begin van de twintigste eeuw beleefde de Westlandse druif zo zijn glorietijd.

Historisch Archief 25 oktober 2013