Serc

Over het Westland

Bron : Via Facebook en twitter wordt deze informatie met foto's  door de website Over het Westland beschikbaar gesteld. Met dank aan de auteur de heer Aad Holsteins

Over het Westland 21 maart 2014

NATUUR GAAT ZIJN EIGEN GANG

De vroege lente is ook overal in het Westland merkbaar. Hier de bloesems op de plek waar ooit de r.k. kerk van Naaldwijk aan de Dijkweg heeft gestaan. Recht tegenover de Kleine Woerdlaan gaat de natuur zijn eigen gang.

Over het Westland 7 maart 2014

PRECIEZE PLEK HONSELS HOF 50 JAAR GELEDEN GEVONDN

Pas vijftig jaar geleden is definitief vastgesteld waar het lustslot Honselersdijk van de heren van Naaldwijk gestaan moet hebben. Bij de uitbreiding van de inkt en verffabriek Bristol in Honselersdijk stuitte men op een dikke muur, die volgens archeoloog Jan Emmens onderdeel van dat huis is geweest. De tekening die hierbij staat is van het Hof Honselersdijk, dat in de zeventiende eeuw door prins Frederik Hendrik is gebouwd, waarbij gebruik is gemaakt van de oude fundamenten van het jachtslot. Lees meer hierover in AD Westland van vandaag! Ouder Westland staat er vol van. Zie ook: www.overhetwestland.nl

Over het westland 27 feb. 2014


RADIOTOESTELLEN AANGEVEN.... VLAK NA DE OORLOG!

De oorlog was nog niet afgelopen of deze nogal dwingende advertentie stond in alle kranten. Deze dateert van 20 november 1945. Als je dan al een radio had, moest je hem aangeven bij de PTT. Niet om hem alsnog in beslag te nemen, zoals de Duitsers dat in de oorlog deden, maar om... te kijken wie er straks luistergeld zou moeten betalen. Maar daar wordt in de advertentie met geen woord over gerept.Wetenschap van nu dus. Wie een andere kijk hierop heeft nodigen wij uit de reageren!

Over het Westland 21 feb. 2014

SINAASAPPELS IN PLAATS VAN DIE TUTTIGE BOEKETJES?

Uit allerlei publicaties via de krant en de tv blijkt nu dat de bloemen die in Sotsji aan de winnaars werden uitgereikt regelrecht uit het Westland komen. Ze zijn geleverd door het gerenommeerde bedrijf Fides. Onder die naam werd vijftig jaar geleden al geadverteerd. Niet met bloemen, maar met sinaasappels. Die zouden er goed bij gekleurd hebben als de appeltjes van Oranje.

Over het Westland 21 feb 2014

Wie weet wat dit voor een kacheltje is, hoe het genoemd werd en wat het gebruik ervan begin jaren zestig teweeg heeft gebracht? Weet iemand daar verhalen over? Reageer! Wie het niet weet moet de krant van vandaag maar even lezen, Ouder Westland in AD Westland. Zie ook: www.overwestland.nl

Over het Westland 18 feb 2014

De Westlandse horeca ondernemers zijn bezorgd over de stijging van illegale taxi's in het Westland. Gelukkig was Taxi van der Meer uit 's-Gravenzande geen illegaal taxi bedrijf. Het Volkswagenbusje staat in de Magnoliastraat in 's-Gravenzande. Let vooral op de gastank die op het dak is bevestigd.

Over het westland 13 feb 2014

WESTLANDS MANNENKOOR OEFENT OP KOOPMANSBANKEN

'Vreemde repetitie Mannenkoor' stond onder deze foto, die in de jaren vijftig-zestig in dagblad Het Binnenhof stond. Het ging erom, dat die avond de gebruikelijke repetitieruimte niet beschikbaar was en men is uitgeweken naar de koopmansbanken van de toenmalige bloemenveiling CCWS in Honselersdijk. Onder de veilingklok zat de toenmalige dirigent Piet Struyk aan de daarheen gesleepte piano. Maar het klonk best daar in die puur zakelijke omgeving.

Over het Westland 6 feb. 2014

In 2004 hebben wij in AD Westland enkele artikelen gepubliceerd die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog die in 1914 uitbrak en gevolgen heeft gehad voor het Westland.
Dit is de tweede helft van het eerste artikel.
Klik erop om het te kunnen lezen.

Over het Westland 6 feb. 2014

Zit er dan toch een gasbel onder het Westland? (5 foto's)

We hebben er nooit meer iets van gehoord, maar vijftig jaar geleden in het najaar van 1963 verscheen er een artikel in dagblad Het Binnenhof, waarin stond, dat er zich onder het Westland een gasbel zou bevinden zoals in Groningen. Dat werd kennelijk met vreugde begroet, want niemand wist toen nog van aardbevingen af die er na winning zooden kunnen voorkomen. En uit hierbij geplaatste koppen uit andere nummers van Het Binnenhof blijkt zelfs, dat vooral de tuinbouw juist happig was op dat gas. Maar we zien de instortende kassen al voor ons.De politieke partij LPF kennelijk ook want zij stelt vragen over onlangs begonnen boringen naar aardgas in Westerlee, die volgens de NAM succesvol zouden zijn. Terecht vraagt de partij aan burgemeester en wethouders of van te voren onderzoek is gedaan.

Over het Westland 6 feb. 2014

WAAR ZAT DEZE SCHILDER? ERGENS IN HET WESTLAND

Biij het Historisch Archief Westland hangt aan de muur van het kantoorgedeelte een schilderij, waarop te zien is hoe een jongeman met een veilingschuit vol producten kennelijk op weg is naar de veiling. Als dat laatste zo is, waarom denkt u dan net als wij dat hij de verkeerde kant op vaart? En dan de hoofdvraag: waar zat deze schilder en wat zag hij nog meer? U zult het niet geloven, maar over een paar dagen komen we met het antwoord, tenzij u ons voor bent.

Over het Westland 31 jan. 2014

ZIEKTEN IN DE GROND VERDRIJF JE MET STOOM!

Daar kwam de Honselersdijkse tuinder A. Vreugdenhil in 1921 achter. Een methode van bodemsanering die uit Engeland naar Nederland was overgewaaid. Hij baarde er wel het nodige opzien mee, want het kwam zelfs in de krant. In het Historisch Archief Westland hebben we 28 seconden bewegend beeld uit het verre verleden, waarop je kunt zien hoe hard er bij het stomen gewerkt werd. Helaas kunnen wij dat hier niet laten zien. Wel een stilstaand beeld wat dan ook in vaktermen een still schiijnt te heten.Meerk over het stomen leest u in het AD Westland van vrijdag 31 januari.

Over het Westland 30 jan 2014

WAAR KIJKT U NAAR? IN WELK WESTLANDS DORP? ZOEK MEE!

Wie nu op dezelfde plaats gaat staan als de fotograaf in 1979 ziet nog duidelijk elementen van deze uitsnede uit een grotere foto op de achtergrond. Maar verder is het totaal anders op deze plek. Wie er gewoond heeft herkent het ogenblikkelijk. In deze straat kon je nog spelen zonder dat je door auto's werd gestoord. Voor de oorlog kwam er maar éen auto per dag, die van de kruidenier aan het einde van de straat. Als het gesneeuwd had maakten de kinderen glijbanen van de ene kant van de straat naar de andere. En als de gemeente dan zand kwam strooien, haalden ze allemaal een bezem thuis en veegden het zand weer weg. Ook kinderen van een naburige school gebruikten de straat als speelplaats. We zijn benieuwd of iemand deze straat herkent.

 

 

Over het Westland 24 jan. 2014

JOCHEM VAN DER HOUT, VEILINGMAN VAN FORMAAT

De foto, die hierbij is geplaatst toont een bijzonder moment tijdens de receptie bij het afscheid tevens jubileum van Jochem van der Hout als voorzitter van de groenteveiling Westerlee in De Lier. Hij ontvangt een portret uit handen van de betaalmeester van de veiling C. van der Snoek. Links staat zijn opvolger D. van Velden, geheel rechts mevrouw Van der Hout. Het feest werd gegeven in een zojuist gereedgekomen nieuwe neerzethal, een wijze van veilen vertegenwoordigend waarbij de producten in een hal werden gezet en zonder dat ze de klok moesten passeren toch met behulp van die klok werden geveild. Veilingen zijn een zeldzaamheid geworden, maar in de jaren zestig was de veiling nog de weg om de producten op de plaats van hun bestemming te laten komen: de consument. In de rubriek Ouder Westland komen wij vandaag, vrijdag 24 januari daar uitgebreid op terug. Zie daarvoor :   www.overhetwestland.nl

Over het Westland 23 jan. 2014

OPSPORING VERZOCHT

Vergroot de foto zoveel mogelijk om de gezichten te herkennen.

Over het Westland 20 jan. 2014

WIE WEET IN WERK WESTLANDS DORP DEZE FOTO IS GEMAAKT?

Geef snel het antwoord als reactie als je weet waar deze foto is gemaakt en vertel over deze plek wat je ervan weet. Van andere facebookpagina's hebben wij vernomen dat dit een soort rage is. Dus wie weet het of raadt het?Als er leuke reacties komen, volgen er meer.

Over het Westland : 10 jan. 2014

Westlandse plekjes zoals ze er in 1922 nog waren.

De Tuinderij was in 1922 nog het officiele orgaan van het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland. Daarin troffen wij, bij het zoeken naar een artikel dat we niet konden vinden, foto's aan, die leuke Westlandse plekjes uit die tijd laten zien. Loosduinen hoort dan net nog bij het Westland, zodat wij niet op een fout betrapt kunnen worden door bijvoorbeeld Gilles Hamel, die oorspronkelijk uit Loosduinen stamt. Hij herkent misschien enkele plekken, waarvan wij hopen dat hij die wetenschap aan ons doorgeeft. Wij herkennen zeker de groenteveiling Poeldijk, waar twee tuinders even lekker in het zonnetje uitrusten na gedane arbeid.