Serc

Westland Noord Poeldijk

  • Gepubliceerd op: 26 april 1977 Digibron

Tomaten grootste produkt op veiling Westland-Noord

POELDIJK — De tomatenaanvoer op veiling Westland Noord blijkt het belangrijkste te zijn. Dit staat in bet jaarverslag 1976. ïn procenten van de geldelijke omzet bedroeg dit 56,5% tegenover 60% in 1975. In de algemene vergadering die 26 april gehouden zal worden zal dit jaarverslag besproken worden. Tevens stelt het bestuur voor het batig saldo van ruim ƒ 2 min te bestemmen voor restitutie aan de leden, vennootschapsbelasting te betalen en toevoeging aan de reserve. Verder zal de stand van zaken rondom de nieuwbouw, wat betreft de financiering en de bouwkosten, besproken worden. Zoals ook bij de andere Westlandse veilingen zal er een voorstel zijn het bestuur te machtigen garant te staan voor de verplichtingen van de Stichting verbetering tuinbouwstructuur Westland t.o.v. de Centrale Rabobank.