Serc

Makelaars

Voordelen van een persoonlijke aankoopmakelaar

Er zijn nog steeds mensen die denken dat de makelaar die aanwezig is bij de bezichtiging van een woning een neutrale persoon is die optreedt voor beide partijen, dus zowel voor koper als verkoper. Niets is minder waar. De ingeschakelde makelaar dient primair de belangen van de verkoper, zijn opdrachtgever.

De achtergrond van uw persoonlijke aankoopmakelaar
Uw aankoopmakelaar is deskundig en heeft kennis van de woningmarkt. Hij is niet alleen gediplomeerd in praktijk en theorie, maar ook gecertificeerd en heeft de titel Register Makelaar-Taxateur onroerende zaken (RMT). Bovendien is de aankoopmakelaar aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging VastgoedPro en aangesloten bij de geschillencommissie. Een extra garantie voor u als consument.

De betekenis van uw persoonlijke makelaar
Uw aankoopmakelaar onderhandelt stevig voor u want hij heeft er belang bij de woning tegen de gunstigst mogelijke prijs voor u aan te kopen. Daarvoor is het eerst nodig een reƫle waarde te bepalen. De aankoopmakelaar onderzoekt de bouwkundige, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten. Er wordt onder meer gekeken naar zaken als onderhoud, gebreken, eigendom, erfpacht, aanschrijvingen, erfdienstbaarheden, bestemmingsplan en rechten en plichten in het geval van een vereniging van eigenaren.

Taxatierapport
Aangezien uw aankoopmakelaar betrokken is bij de aankoop dient een taxatierapport ten behoeve van de financiering opgesteld te worden door een onafhankelijke partij. De kosten van een dergelijk taxatierapport zijn niet inbegrepen in de kosten van de aankoopmakelaar en deze zullen separaat worden doorberekend.

Bouwkundig rapport
Zodra er een (mondelinge) koopovereenkomst is gesloten, laat uw aankoopmakelaar in uw opdracht in ieder geval een bouwkundig rapport opstellen als de woning ouder dan 10 jaar is. De kosten van een dergelijk rapport zijn inbegrepen in de kosten van de aankoopmakelaar. Dit rapport geeft u inzicht in de bouwkundige staat van de door u aan te kopen woning.

Koopakte
De koopovereenkomst met hetgeen afgesproken is door partijen dient schriftelijk te worden vastgelegd. In de overeenkomst worden onder meer opgenomen: koopsom, transportdatum, ontbindende voorwaarden financiering, huisvestingsvergunning, bouwkundig rapport, 3 dagen bedenktijd en notariskeuze. Het is gebruikelijk dat de namens de verkoper optredende makelaar de koopovereenkomst opstelt. Uw aankoopmakelaar controleert deze overeenkomst. Als de verkoper geen makelaar in de arm heeft genomen stelt uw aankoopmakelaar de koopovereenkomst voor partijen op.

Notaris
Uw aankoopmakelaar adviseert u een goede en voordelige notaris. De notaris stelt de transportakte op aan de hand van de gegevens die uw aankoopmakelaar heeft aangeleverd.